Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Ziek / beter melden en verlof aanvragen

Alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. Het is belangrijk dat u uw zoon of dochter bij ziekte of afwezigheid afmeldt, maar dat u hem/haar ook weer beter of aanwezig meldt als hij/zij weer op school komt. Anders kan uw zoon of dochter als ongeoorloofd afwezig geregistreerd worden.

Aanvraag verlof

Voor bijzondere gelegenheden kan verlof worden gegeven. Het verlof kan worden aangevraagd via een formulier dat bij de receptie verkrijgbaar is of is hier te downloaden. Bij het al dan niet toekennen van verlof worden de richtlijnen van de leerplicht gehanteerd. Deze richtlijnen staan op het formulier. Mocht u uw zoon of dochter met een ongeldige reden laten verzuimen, dan wordt dit als ongeoorloofd geregistreerd. Hierover wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Verlof formulier (PDF)

Uw kind is ziek

U belt ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur naar school (073 – 62 17 623) om uw zoon of dochter ziek te melden bij de receptie.

Uw kind is weer beter

Beter melden kan op drie manieren:

  • U belt naar school (073 – 62 17 623) voor het begin van de eerste les van uw zoon of dochter en meldt bij de receptie dat uw zoon of dochter weer beter is.
  • U stuurt voor het begin van de eerste les van uw zoon of dochter een e-mail naar .
  • U geeft uw zoon of dochter een door u ondertekend briefje mee met de betermelding. Hij/zij levert het briefje in bij de receptie.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring