Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

De Rijzert Een school waar docenten tijd voor je hebben

De Rijzert is een kleine overzichtelijke school waar we de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen. Een goed pedagogisch klimaat is voor ons vanzelfsprekend. Dit betekent dat we zorgen dat iedereen zich veilig voelt, dat we respectvol met elkaar omgaan en dat er duidelijke regels zijn. We zorgen ervoor dat leerlingen en ouders betrokken zijn bij onze school.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring