Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Aanmelding en toelating

Kennismaken

Op twee manieren kunt u kennismaken met onze school:

  • Jaarlijks is er een kennismakingsmiddag voor toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers en de basisscholen.
  • Op afspraak met de ondersteuningscoördinator.

Aanmelden

Ouder(s) / verzorger(s) melden op advies van (speciale) basisscholen hun kind aan op de Rijzert. Dit kan door het invullen van het aanmeldfomulier.

Nadat de basisschool alle benodigde informatie heeft aangeleverd, worden ouder(s) / verzorger(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek wordt gevoerd door de ondersteuningscoördinator.

Ook kunt u ervoor kiezen om te bellen met het algemeen nummer om een kennismakingsgesprek in het plannen. Voor deze optie wordt vaak gekozen als ouders en kind de school nog niet gezien hebben. In dat geval worden er na het gesprek pas gegevens opgevraagd of neemt u ze gelijk mee naar het gesprek.

Nadat het ACT (Advies Commissie Toewijzing) van de Rijzert het dossier heeft bekeken op volledigheid en haalbaarheid kan er over worden gegaan tot het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs. Wij zullen als school deze Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Er kunnen alleen leerlingen toegelaten worden met een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs. Deze wordt door het ACT (Advies Commissie Toewijzing) van het Samenwerkingsverband De Meierij VO afgegeven.

Inschrijfformulier

Hier vindt u het inschrijfformulier welke u dient in te vullen nádat het aanmeldformulier is ingevuld.

Toelatingsvoorwaarden

Een leerling komt in aanmerking voor het Praktijkonderwijs indien:

  • Het IQ tussen 55 en 80 ligt.
  • Er leerachterstanden zijn van 50% of meer op minimaal 2 vakgebieden (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen).

Informatie-uitwisseling bij gescheiden ouders

Zijn ouders gescheiden dan is het goed om duidelijke afspraken te maken over hoe de informatie-uitwisseling m.b.t. het kind verloopt. – Op het inschrijfformulier worden de gegevens ingevuld, hierbij vragen we twee handtekeningen (van beide ouders) om direct te zien of allebei de ouders gezag hebben. Dit kan eventueel ook een derde partij zijn. – We mogen er vanuit gaan dat de ouder(s) die dit invult/ invullen en onderteken(t)(en), dit naar waarheid invult/ invullen. – Als er tijdens de schoolperiode een verandering is van verzorgende ouder nemen ouders het initiatief de school hierover te informeren. Zij geven aan school door wie aanspreekpunt wordt/is/blijft voor school. Beide ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid om zich te informeren over voortgang van hun kind en kunnen de school hiervoor benaderen. – Bij co-ouderschap worden er tijdens het eerste contactmoment met de mentor afspraken gemaakt over oudercontacten.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring