Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Vakantierooster en Studiedagen

Studiedagen

  • maandag 5 september 2022
  • woensdag 5 oktober 2022
  • dinsdag 22 november 2022
  • dinsdag 31 januari 2023
  • dinsdag 11 april 2023 (wel lesdag voor entree)
  • donderdag 13 en vrijdag 14 juli 2023

Vakantierooster 2022 -2023

Eerste schooldag Dinsdag 6 september 2022
Herfstvakantie Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023
Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2023

Studiedagen worden later dit schooljaar ingepland, voor het volgend schooljaar!

Verzuim

Buiten de geplande vakanties kunnen we de leerlingen geen toestemming geven om van school te verzuimen om op andere tijden op vakantie te gaan. Wilt u daar bij de planning van uw vakantie rekening mee houden.

Ouders ontvangen schriftelijk informatie over ouderavonden, kampen, sportdagen, rapporten, I.O.P.-gesprekken, schoolverlatersdagen, studiedagen, etc. Dit wordt ook vermeld in het Rijzertnieuws en op de schoolsite.

© 2021 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacy