Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Entreeopleiding Mbo niveau 1

Samen met ROC Koning Willem I  kunnen leerlingen een Entreeopleiding (mbo niveau 1) diploma behalen. We geven de lessen op de Rijzert. De eisen voor de opleiding worden vastgesteld door het ROC.

Leerlingen die in aanmerking komen voor de Entreeopleiding starten in de beroepsoriënterende fase met het pre-entree traject. Hier krijgen ze een half jaar pre-entree lessen waarin wordt bekeken of ze geschikt zijn om deel te nemen aan het examenjaar in de uitstroomfase.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring