Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Entreeopleiding Mbo niveau 1

Samen met ROC Koning Willem I en AOC Helicon kunnen leerlingen een Entreeopleiding (mbo niveau 1) diploma behalen. We geven de lessen op de Rijzert. De eisen voor de opleiding worden vastgesteld door het ROC/AOC.

Leerlingen die in aanmerking komen voor de Entreeopleiding starten in fase 3 met het pre-entree traject. Hier krijgen ze een half jaar pre-entree lessen waarin wordt bekeken of ze geschikt zijn om deel te nemen aan het examenjaar in fase 4.

© 2021 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacy