Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Leerjarenstructuur De ononderbroken ontwikkeling van de leerling staat centraal

Het onderwijs bij de Rijzert bestaat uit 4 leerjaren:

 • Persoonlijke ontwikkelingfase
  leerjaar 1
 • Stage voorbereidende fase
  leerjaar 2
 • Beroepsoriënterende fase
  leerjaar 3 en leerjaar 4
 • Uitstroomfase
  leerjaar 5
 • Nazorgfase
  De leerling zit niet meer op school, maar wij begeleiden hem/haar nog twee jaar.

Elk leerjaar heeft een bepaald onderwijsprogramma met vastgelegde leerdoelen per vak. Het lesaanbod en de manier waarop een leerling de leerdoelen behaalt verschillen per leerling. Het werken met leerjaren heeft het voordeel dat leerlingen in hun eigen tempo door het lesaanbod kunnen gaan. Hoe lang een leerling over een leerjaar doet verschilt dus per leerling. Per leerjaar zijn overgangscriteria opgesteld. Deze zijn bekend zijn bij de leerlingen.

Aan het einde van het jaar presenteert de leerling zijn ontwikkeling en de behaalde doelen. Ouders/verzorgers wonen de presentaties van hun zoon of dochter bij. Na de presentatie hebben we een gesprek tussen de leerling, de ouders en de mentor over de ontwikkeling en de eventuele overgang naar het volgende leerjaar. Op basis van de doorlopen ontwikkeling van de leerling beslissen we samen of de leerling verdergaat in het volgende leerjaar of dat hij/zij nog in hetzelfde leerjaar blijft.

Elk leerjaar heeft een vast leerteam van docenten. Dat team is verantwoordelijk voor de groep leerlingen van een leerjaar. Leerlingen hebben hierdoor altijd een duidelijk aanspreekpunt en ze krijgen zo minder te maken met veel verschillende docenten.

De leerling stroomt in de uitstroomfase uit wanneer hij de lesstof op zijn niveau heeft afgerond en er een geschikte uitstroom (school of werk)plek is gevonden.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring