Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Schoolcoach: ondersteunend via beeld en intervisie

Op de Rijzert werken we met een schoolcoach: Juul Derks-Heerkens. Zij begeleidt de collega’s binnen de leerteams, onder andere door middel van beeldbegeleiding, intervisie en collegiale ondersteuning.

Beeldbegeleiding

Beeldbegeleiding is een kortdurend en individueel coach traject, waarbij gebruik wordt gemaakt van beelden uit de eigen onderwijssituatie. Dit traject kan onder andere aangevraagd worden wanneer een collega individueel de diepte in wil, wanneer het even niet zo lekker loopt binnen je groep of team, of als onderdeel van de SHRM. Kortom overal waar interactie plaatsvindt is een beeldbegeleidingstraject toepasbaar. Een standaard traject bestaat uit een intake, drie keer filmen en drie keer nabespreken. Maatwerk is altijd mogelijk. Door het korte intensieve traject is er vaak snel een kwaliteitsslag gemaakt.

Intervisie

Tijdens de intervisie levert de inbrenger een casus aan waarbij hij een ontwikkelvraag heeft, bij voorkeur ondersteund met beeldmateriaal. Samen met collega’s diepen we dit vraagstuk uit en vloeit hier een actie uit voort. Hierbij kan ook aan de hand van het classificatiemodel wat we op de Rijzert hanteren, gekeken worden naar leerling- en leerkrachtgedrag.

Doordat we met beeld werken kijken we allemaal naar dezelfde situatie. Op deze manier kun je zo objectief mogelijk je vragen stellen om tot verdieping te komen. Hierdoor kom je tot vernieuwde inzichten, zowel bij de inbrenger als bij de andere collega’s. Door deze manier van samenwerkend leren ontstaat meer betrokkenheid naar collega’s en leerlingen toe.

Verder begeleiden we nieuwe leerkrachten door middel van een klassenbezoek en een nagesprek. Hierbij kunnen ze terecht met vragen over hun eigen handelen en/of de interactie met leerlingen.

Uiteraard staat vertrouwen binnen coaching centraal en mag je van de schoolcoach verwachten dat zij de beelden en gesprekken niet met derden deelt, tenzij de coach dit wenselijk vindt.

Denk je dat onze coach binnen jouw organisatie ondersteunend kan zijn? Neem dan contact op met Noortje van den Boogaard (directeur) via 06-48407679 of direct met Juul Derks-Heerkens via .

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring