Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Maatwerkklas Extra ondersteuning

In de startfase, de persoonlijke ontwikkelingsfase (leerjaar 1) en stage voorbereidende fase (leerjaar 2) hebben we een maatwerkklas met maximaal 10 leerlingen. Hierin zitten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld sociaal-emotioneel functioneren, leercapaciteiten, leerachterstand of concentratie/werkhouding.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring