Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Medezeggenschaps- en Ouderraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Rijzert bestaat uit ouders en personeelsleden. Samen bespreken zij beleidszaken, leveren ze een positieve bijdrage aan de ontwikkelingen op de Rijzert en kijk en denken ze kritisch mee. Denk hierbij aan het onderwijsaanbod, de onderwijstijd, het werken met een eigen laptop of het werken binnen de fasenstructuur. De MR vergadert 6 x per jaar in de avond. De directeur van de school sluit hierbij op verzoek aan.

Iets voor u?

We zijn regelmatig op zoek naar ouders die mee willen denken. Is de MR iets voor u dan horen we graag van u, dit kan via een mail te sturen naar mr@rijzert.nl.

Ouderraad

We hebben ook een ouderraad. Deze vergadert vier keer per jaar met de schoolleiding. Zij helpen bij het organiseren van activiteiten zoals een schoolfeest, het kerstgala en de diploma-uitreiking. De ouderraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Een overzicht van de besteding van de financiële middelen ligt ter inzage bij de administratie op school.

Iets voor u?

Wilt u zitting nemen in de ouderraad? Laat het ons weten. Dit kan door een mail te sturen naar info@rijzert.nl.

© 2021 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacy