Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Belangrijke namen en adressen

Schoolleiding

Directeur: Mevrouw N. van den Boogaard
Telefoon privé: 06-48407679
Adjunct-directeur: De heer K. Jacobs

Ondersteuningscoördinator

Mevrouw J. van Lamoen

Vertrouwenspersonen voor leerlingen

Mevrouw J. van Herwijnen

De heer J. van Houtum

De heer R. Schipperheijn

Coördinator Schoolveiligheid

De heer N. Smits

Het schoolbestuur

De school staat onder bestuur van

Stichting Praktijkonderwijs ’s-Hertogenbosch
Hedikhuizerweg 3
5222 BC ’s-Hertogenbosch

Bestuursleden:

De heer E.A. Smits, voorzitter
Mevrouw M. Trommelen
Mevrouw P. van Bakel-de Jong
De heer P.J. Piscaer
De heer J.L.M. Brummer

Inspectie van het onderwijs

E-mail:
Website: onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

Commissie van Toelating

Orthopedagoge: Mevrouw A. Thissen
Maatschappelijk deskundige: Mevrouw J. van Herwijnen
Zorgcoördinator: Mevrouw J. van Lamoen
Adjunct-directeur: De heer K. Jacobs

Jeugdarts

GGD
Pettelaarpark 10
5216 PD ’s-Hertogenbosch
telefoon: 088-3687000

Schoolarts: Mevrouw A. Kleinpenning
Jeugdverpleegkundige: Mevrouw A. Kuijpers

 

Klachtencommissie

De school is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
telefoon: 070 – 3925508
website: www.gcbo.nl

De klachtenprocedure kan via de administratie van de school worden opgevraagd.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring