Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Ouderbijdrage

Het onderwijs op de Rijzert is gratis. Wel vragen we voor schoolkampen, waaraan de leerling vrijwillig kan meedoen, een kostendekkende bijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van de ouderraad ontvangt u jaarlijks een verzoek tot het betalen van een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00. Het geld wordt besteed aan activiteiten die worden georganiseerd voor alle leerlingen zoals schoolfeesten en de diploma-uitreiking.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring