Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Wat is praktijkonderwijs?

De Rijzert is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen worden voorbereid naar werk of een vervolgopleiding op het MBO. Leerlingen volgen zoveel mogelijk een eigen leerroute.

Toelating

Voor toelating op het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring